“การบินไทย” คัดไวน์คุณภาพดี เสิร์ฟบนเครื่องบินการบินไทย

นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมดำเนินการทดสอบคุณภาพไวน์ สำหรับการจัดหาไวน์ เพื่อให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบินของการบินไทย ประจำปี 66 ทั้งนี้ บริษัท การบินไทยฯ ให้ความสำคัญในจัดหาไวน์คุณภาพดีที่เหมาะสมในการนำมาให้บริการควบคู่กับอาหารได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการจับคู่ไวน์กับอาหารไทย ประกอบกับเพื่อเพิ่มความหลากหลายของไวน์ที่ให้บริการในชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจ อาทิ ไวน์อิตาเลียน และไวน์โลกใหม่ ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดหาไวน์ที่หลากหลาย มีคุณภาพดี และคุ้มค่าที่สุด ในการให้บริการผู้โดยสาร จึงได้มีการจัดกระบวนการทดสอบคุณภาพไวน์อย่างเข้มข้น โปร่งใส คำพูดจาก ทดลองสล็อต pg

นายสุวรรธนะกล่าวต่อว่าสำหรับการทดสอบแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนคือการBlind TastingและBrand Recognitionซึ่งดำเนินการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์(Wine Sommelier & Certified Experts Panel)ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ด้านไวน์จากสถาบันชั้นนำของโลกทั้งนี้เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจของผู้โดยสารสอดคล้องกับนโยบายด้านผลิตภัณฑ์และการตลาดของบริษัทฯในการมุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการให้บริการโดยเน้นแนวทางยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง(Customer Centric)รวมทั้งเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มความพึงพอใจระหว่างเที่ยวบินและตลอดการเดินทาง(Customer Journey).คำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต