ทีเอ็มบีธนชาต ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 0.50%

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบีเปิดเผยว่า จากกรณีที่การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่2สิงหาคม2566มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย0.25%จาก2.00% ต่อปี เป็น2.25% ต่อปี

ธนาคารยังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ตลาดสำหรับการพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเงินออม ธนาคารได้มีการพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุดถึง0.50%

ซึ่งสูงกว่าการปรับขึ้นของ กนง.โดยมีผลตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2566ดังนี้

สำหรับลูกค้าบุคคล

  • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ทีทีบี อัพ แอนด์ อัพ24เดือน ที่ให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุก ๆ6เดือน และลูกค้าได้รับดอกเบี้ยทุก3เดือนปรับอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดเพิ่มขึ้น0.50%เป็น3.50%ต่อปีตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเงินฝากที่มุ่งเน้นการออมในบัญชีดอกเบี้ยสูงแต่ยังต้องการสภาพคล่อง เพราะถอนได้ก่อนกำหนด ไม่ถูกลดดอกเบี้ย เริ่มฝากขั้นต่ำได้ที่5,000บาท
  • บัญชีเงินฝากประจำรูปแบบพิเศษ ทีทีบี ดอกเบี้ยด่วน ประเภท12เดือนปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น0.50%เป็น1.80%ต่อปีโดยลูกค้าสามารถรับดอกเบี้ยไปใช้หลังการฝากเงินเพียง7วัน โดยเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ10,000บาท
  • บัญชีเงินฝากประจำประเภท3เดือน,6เดือน และ12เดือนปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น1.05%,1.15%และ1.55%ตามลำดับ

ทีเอ็มบีธนชาต "ปรับขึ้นดอกเบี้ย" เงินฝาก-กู้ มีผล 7 มิ.ย. เป็นต้นไป

ttb ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้-เงินฝาก มีผล 18 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

สำหรับลูกค้านิติบุคคล

  • บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำประเภท24เดือน

สำหรับกลุ่มลูกค้านิติบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น0.20% เป็น1.60% ต่อปี

สำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงิน ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น0.20% เป็น1.30% ต่อปี

  • บัญชีเงินฝากประจำ ทีทีบี อัพ แอนด์ อัพปรับอัตราดอกเบี้ยช่วงเดือนที่ 1-6 จาก 1.00% เป็น 1.10% โดยมีอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.80% ในช่วงเดือนที่ 19-24

“ธนาคารให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมการออมเพื่ออนาคตและมีเงินสำรองยามฉุกเฉิน การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี จะช่วยให้ลูกค้าเงินออมได้รับประโยชน์สูงสุดจากสถานการณ์ดอกเบี้ยขาขึ้น และเพื่อให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น” นายปิติ กล่าวสรุปคำพูดจาก เว็บสล็อต