“สส.ก้าวไกล” เตรียมยื่นรัฐสภาทบทวนมติ ปลดล็อกเสนอนายกฯ ซ้ำได้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ในช่วงหนึ่งของการประชุม สส.พรรคก้าวไกล ได้หารือถึงแนวทางของพรรคต่อกรณีที่ที่ประชุมรัฐสภามีมติเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ตีความข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี อยู่ภายใต้การกำกับของข้อบังคับฯ ข้อ 41 ประกอบข้อ 151

โดยเรื่องนี้มี สส. แสดงความเห็นหลายคน สรุปไปในทางเดียวกันว่า พรรคก้าวไกลเห็นสอดคล้องกับนักวิชาการด้านนิติศาสตร์จำนวนมากที่ได้แสดงไว้ก่อนหน้านี้ ว่ามติรัฐสภาดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ

"พิธา" ประชุมสมาชิก "ก้าวไกล" เผย ไม่ทราบเหตุผล งดประชุมสภาฯ

"ก้าวไกล" ประชุม สส. ยืนยัน ไม่ร่วมรัฐบาลกับ พลังประชารัฐ – รวมไทยสร้างชาติ

ประมวลภาพ "ก้าวไกล" หลังศาลรัฐธรรมนูญ สั่ง "พิธา" หยุดปฏิบัติหน้าที่ สสคำพูดจาก เว็บสล็อตลิขสิ.

และสภาฯ สามารถแก้ไขได้เอง ไม่จำเป็นต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด เพราะเท่ากับทำให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาแทรกแซงการวินิจฉัยตีความของรัฐสภา หรือมีอำนาจเหนือสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

ดังนั้น พรรคก้าวไกลเห็นว่ากรณีนี้สามารถใช้กลไกสภาฯ ในการหาทางออก ผ่านการยื่นญัตติให้รัฐสภาทบทวนมติที่เคยมีไปแล้ว โดย สส. พรรคก้าวไกลจะดำเนินการในการประชุมรัฐสภาครั้งถัดไป ทั้งนี้ หากที่ประชุมรัฐสภามีมติเห็นชอบกับญัตติที่พรรคก้าวไกลเสนอ จะเป็นการปลดล็อกความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น ทำให้การเสนอนายกฯ ไม่ต้องผูกพันกับมติเดิมของที่ประชุมอีกต่อไป สามารถเสนอบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกฯ ซ้ำได้