เผยยอดอุบัติเหตุทางหลวงเดือน พ.ค.65 กว่า 1,197 ครั้ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำเดือน พ.คคำพูดจาก ทดลองเล่น. 2566 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของ ทล. จำนวน 1,197 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 178 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 1,019 คน จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ 1,829 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 12 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือน พ.คคำพูดจาก ทดลองเล่นสล็อตทุกค่ายไม่ต้องสมัคร. 65 จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา 23% ผู้เสียชีวิตลดลง 1% บาดเจ็บลดลง 7% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุลดลง 19% ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 68% (818 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ หลับใน 8% (90 ครั้ง) และการตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 7% (88 ครั้ง) 

สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 65% (775 ครั้ง) ทางโค้ง 11% (137 ครั้ง) และทางแยกระดับเดียวกัน 6% (75 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิกอัพบรรทุก 4 ล้อ42% (759 คัน) รถยนต์นั่ง 25% (454 คัน) รถจักรยานยนต์ 10% (188 คัน) และรถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ (รถพ่วง) 10% (177 คัน) ซึ่งหากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุพบว่า เส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 20% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16% และภาคตะวันออก 16% นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 7 แขวงคลองสองต้นนุ่น-พิมพา กรุงเทพมหานคร จำนวน 46 ครั้ง 

ทั้งนี้มีมาตการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะทุกประเภทที่วิ่งบนทางหลวง พร้อมทั้งให้แขวงทางหลวงดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยถนน ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง พักผ่อนให้เพียงพอ และตรวจเช็กสภาพรถก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทาง รวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลอีกด้วย

หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการแจ้งอุบัติเหตุหรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฯ ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง