เลือกตั้ง 2566 – หัวคะแนนแฉ! รูปแบบซื้อเสียง

คุณแมนนามสมมุติให้ข้อมูลกับทีมข่าวในฐานะที่ตนเองเคยคลุกคลีในแวดวงการเมือง และยังเคยเป็นหัวคะแนนในพื้นที่ภาคใต้ให้ข้อมูลรูปแบบการซื้อเสียงที่เขาเคยทำว่า ในพื้นที่ของเขาและอีกหลายพื้นที่นั้น หัวคะแนนไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำชุมชน อย่าง กำนันผู้ใหญ่บ้านเสมอไปแต่อาจเป็นแค่คนที่กว้างขวางในพื้นที่ หรือมีความน่าเชื่อถือว่า จะคุยกับชาวบ้านที่ซื้อเสียงให้เลือก ส.ส.คนนั้นๆได้อย่างเช่น อาจเป็นแค่เจ้าของโรงงานที่คุยกับลูกน้องได้หรือ เป็นหัวหน้ากลุ่มสตรี ที่คุยกับคนในกลุ่มให้เลือก ส.ส.คนใดคนหนึ่งได้

เลือกตั้ง 2566 : เปิดหลักฐานอีกชิ้น จ่าย 500 บาท ซื้อเสียงคลองสามวา

เลือกตั้ง 2566 : แชร์ว่อน คลิปหัวคะแนนซื้อเสียง?

ซึ่งรูปแบบที่เขาเคยทำ คือเมื่อรู้ว่าจะมีการเลือกตั้งหัวคะแนนจะวิ่งเข้าไปเสนอตัวกับ ส.ส.ว่าจะซื้อเสียงหรือไม่ หาก ส.ส.ตกลง หัวคะแนนก็จะไปหาชาวบ้าน20 คน เพื่อขอชื่อ นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ ที่ต้องเป็นจำนวน 20 คน ก็เพื่อให้คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ตรวจสอบได้ง่าย ต่างจากเมื่อก่อนที่หัวคะแนนหนึ่งคนอาจหารายชื่อถึง 400 คน โดย 1 รายชื่อ ส.ส.จะจ่ายให้หัวคะแนน 100 บาท 20 ชื่อ ก็ 2,000 บาท

จากนั้นทีมงาน ส.ส.จะโทรสุ่ม 3-4 คน เพื่อเช็คว่า รายชื่อที่หัวคะแนนได้มานั้นตรงกับบุคคลที่รับโทรศัพท์หรือไม่ และบุคคลนั้นทราบหรือไม่ว่าต้องเลือกเบอร์อะไร หากบุคคลนั้นยืนยันว่ารับทราบ ส.ส.ก็จะปล่อยเงินให้หัวคะแนนนำไปจ่ายให้ ซึ่งราคาที่เขาเคยจ่ายอยู่ที่หัวละ 500-2,000 บาท