เสนอแจกเงินดิจิทัล 2 เฟส เน้นกลุ่มรายได้น้อยก่อน

ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมกล่าวถึงนโยบายการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ของรัฐบาล ที่มีการปรับเกณฑ์การแจกเงินดิจิทัลใหม่ โดยอาจจะตัดกลุ่มคนที่มีรายได้ 25,000 – 50,000 บาท ต่อเดือนและยังไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดของโครงการว่า หากรัฐบาลจะเดินหน้าโครงการต่อ สามารถกู้เงินบางส่วนมาทำได้ โดยอาจแบ่งจ่ายเป็น 2 เฟสคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

เสียดาย 5 แสนล้านตำน้ำพริกละลายแม่น้ำแจก เงินดิจิทัล ชี้ควรช่วยแต่คนจน

โครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท ไม่กระทบสถานะการเงินการคลัง

โดยเฟสแรกเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกว่า 40,000-50,000 บาทก่อน เพราะเป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องนำเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เมื่อเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและเมื่อรัฐมีรายได้กลับมา ค่อยเริ่มแจกในเฟสที่ 2 ให้กับคนที่มีรายได้สูงขึ้น ส่งเสริมให้กลุ่มที่มีรายได้สูง ใช้เงิน 10,000 บาทเพื่อการลงทุน จะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น

ดร.ธรรม์ธีร์ กล่าวว่า ส่วนที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญ คือการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา และ ให้ข้อเท็จจริงกับประชาชน เพราะโครงการแจกเงินดิจิทัล เป็นโครงการที่ประชาชนจับตามอง การฟังเสียงและตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของประชาชนแต่ละกลุ่มให้ได้มากที่สุดจะทำให้รัฐบาลประสบความสำเร็จในนโยบายนี้

รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจดิจิทัล การลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การลดขนาดและวงเงินของการแจกเงินดิจิทัลลงมาจะทำให้สามารถลดความเสี่ยงทางการคลังในอนาคตลงมาได้ แม้จะทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีหน้าลดลงบ้างแต่จะให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากกว่าในระยะปานกลาง หากมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยประมาณ 15 ล้านคน จะใช้เงินงบประมาณ 1.5 แสนล้านบาทและอาจไม่จำเป็นต้องกู้เงินเลย นอกจากนี้ การแจกเฉพาะกลุ่มเน้นไปที่คนยากจนหรือชนชั้นกลางรายได้ต่ำ คนกลุ่มนี้มีแนวโน้มใช้จ่ายมากและเร็ว มักซื้อสินค้าจำเป็นภายในประเทศ จะทำให้ประสิทธิภาพของโครงการแจกเงินเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามหากไม่แจกเงินถ้วนหน้า รัฐบาลควรปรับเกณฑ์คัดกรองคนมีรายได้สูงนอกเหนือจากเกณฑ์เงินฝากและเงินเดือน รัฐบาลควรนำสินทรัพย์อื่นๆและภาระหนี้สินมาร่วมพิจารณา การที่ตัดคนที่เงินเดือนเกินกว่า 25,000 บาทออก แต่ยังใช้งบประมาณมากกว่า 430,000 ล้านบาท เนื่องจากคนจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีอยู่ประมาณ 4 ล้านกว่าคน จากกำลังแรงงานทั้งหมดเกือบ 40 ล้านคนนั้น การที่คนเสียภาษี 4 ล้านคนนี้ แบกรับภาระมาตราแจกเงิน เกิดประเด็นทางนโยบายสาธารณะว่า เราควรพัฒนาระบบภาษีให้เป็นธรรม และ ขยายฐานภาษีให้กว้างขวางขึ้นและ เร่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจโดยด่วน

เปิดสถิติหวยออกประจำปี 2566

ลดเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 อย่างละ 1 บาทต่อลิตร รวม 2.50 บาท

สรุปผลการมอบรางวัลบัลลงดอร์ Ballon d'Or ประจำปี 2023