23 พฤษภาคม "วันเต่าโลก" ร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่าที่ใกล้สูญพันธุ์ให้ยั่งยืน

23 พฤษภาคม ค.ศ.2000 เป็นวันที่กำหนดให้มี "วันเต่าโลก" (World Turtle Day) ขึ้นมา ซึ่งจัดตั้งโดยองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล (American Tortoise Rescue)ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์เต่า เนื่องจากเต่าเป็นสัตว์ที่มีปริมาณแนวโน้มลดลงทั่วโลก และทางองค์กรฯ จึงได้กำหนดให้วันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น "วันเต่าโลก" หรือ "World Turtle Day" นั่นเอง

เช็กปฏิทินเดือนมิถุนายน 2566 มีวันหยุดราชการ-ธนาคาร ตรงกับวันไหนบ้าง

แจกพิกัด "ที่เที่ยว-ที่กินหน้าฝน" ให้ชุ่มฉ่ำหัวใจ ต้อนรับฤดูมรสุมของไทย

สำหรับประเทศไทย การอนุรักษ์เต่าเองก็ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องหันมาร่วมมือกันอนุรักษ์เช่นเดียวกัน ซึ่งในน่านน้ำประเทศเราก็มีเต่าทะเลถึง 5 ชนิด อาศัยอยู่ ได้แก่ เต่าหัวค้อน, เต่ากระ, เต่าตะนุ, เต่าหญ้า และ เต่ามะเฟือง โดยในทุกๆ ปี เต่าทะเลเหล่านี้จะล้มตายด้วยหลากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเรือประมงเข้าไปบุกรุกที่อยู่อาศัยของเต่าทะเลมากเกินไป ทำให้ถูกใบพัดเรือฟันกระดองจนตาย ตลอดจนที่ที่เต่าทะเลใช้สำหรับวางไข่ได้ถูกทำลายและแปรสภาพเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทำให้เต่าไม่สามารถที่จะขึ้นวางไข่ได้ตามปกติ หรือหากวางแล้วลูกๆ เต่าโอกาสที่จะรอดชีวิตก็มีน้อย

ปัญหาที่ทำให้จำนวนเต่าลดลงคำพูดจาก เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด 2024

  • อัตราการรอดชีวิตของลูกเต่าในธรรมชาติมีน้อยมาก
  • ติดเครื่องมือประมง
  • ชายหาดซึ่งเคยเป็นที่วางไข่ถูกทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆ มาแทนที่
  • ขยะทะเลโดยเฉพาะถุงพลาสติกที่เต่าแยกไม่ออกว่าเป็นแมงกระพรุนหรือถุงพลาสติก
  • กิจกรรมต่างๆ ในทะเล

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการรณรงค์อนุรักษ์เต่าทะเล โดยประกาศให้เป็น "สัตว์ป่าคุ้มครอง" มีกฎหมายห้ามล่า ห้ามครอบครอง ห้ามค้า หรือห้ามนำเข้า–ส่งออก

รวมถึงยังมีนักวิชาการได้ออกมาแนะนำว่า ควรมีการอนุรักษ์หาดไว้เป็นบางส่วน เพื่อเก็บพื้นที่ให้เต่าได้วางไข่ อีกทั้งไม่ควรทำการประมงแบบทำร้ายเต่า เช่น การใช้อวนลาก อวนลอย และเบ็ดราว บริเวณชายฝั่งหน้าแหล่งวางไข่เต่าทะเล เพราะเต่าทะเลเป็นสัตว์น้ำที่หายใจด้วยปอด เมื่อติดอวนหรือเบ็ดอยู่ใต้น้ำนานๆ ก็จะจมน้ำตายได้ รวมถึงควรสนับสนุนการเพาะพันธุ์ลูกเต่าเพื่อปล่อยสู่ทะเล และทำศูนย์รักษาเต่าบาดเจ็บด้วย

โดยเราสามารถช่วยกันอนุรักษ์เต่าได้ เริ่มต้นง่ายๆ อย่าง ลดการใช้ถุงพลาสติก, ทิ้งขยะพลาสติกให้เป็นที่ ไม่ทิ้งลงบนชายหาด, ช่วยกันเก็บขยะที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลและมนุษย์อย่าง เศษแก้ว และหมั่นเตือนคนรอบข้างอยู่เสมอว่าให้ตระหนักถึงเรื่องการทิ้งขยะลงในทะเลจะเป็นการไปทำร้ายเต่าทะเลและสัตว์ทะเลอื่นๆ มากขนาดไหน อย่ามองข้ามพฤติกรรมเล็กๆ เพราะสิ่งเหล่านี้อาจมีผลต่อโลกของเราในอนาคตได้

ขอบคุณข้อมูลจาก : พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำรวจถิ่น "ค้างคาว" ทั่วโลก ระเบิดเวลาโรคระบาดใหม่

เริ่มแล้ว "เทศกาลดูผีเสื้อ 2566" แคมป์บ้านกร่าง แก่งกระจาน