SNK ลุยต่อเนื่องกับ Netmarble จะขยาย The King of Fighters ให้ใหญ่ขึ้น

SNK และ Netmarble ประกาศก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะขยายความร่วมมือในการทำงานผ่านไอพียอดฮิตอย่าง The King of Fighters แม้ว่าจะไม่มีการประกาศระยะเวลาของสัญญาใหม่ที่ได้ทำกัน แต่ส่วนขยายนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความนิยมทั่วโลกของเกมมือถือของ Netmarble อย่าง The King of Fighters ALLSTAR ที่เปิดให้บริการไปก่อนหน้านี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศเกาหลีรใต้

แน่นอนว่าในอนาคตอีกไม่นานเกินรอจะต้องมีเกมใหม่จากค่าย Netmarble ที่มีเนื้อหาของ The King of Fighters อย่างแน่นอนดังนัน้ถ้าหากมีอะไรอัปเดตจะรีบมารายงานในทันทีเลยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

อ่านข่าวเกม The King of Fighters Allstar คลิกที่นี่