Sports News

ไทยพาณิชย์จัดทัพผู้บริหารใหญ่ ตั้ง ‘กฤษณ์ จันทโนทก’นั่งซีอีโอแบงก์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 1 เม.ย.65 ระบุว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคาร โดย…

READ MORE