Sports News

สภาพอากาศวันนี้ อากาศเย็นหมอกตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้นกับมีฝนเล็กน้อย

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลง สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้อ่อนกำลังลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนื…

READ MORE