Games News

เผยยอดอุบัติเหตุทางหลวงเดือน พ.ค.65 กว่า 1,197 ครั้ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำเดือน พ.คคำพูดจาก ทดลองเล่น. 2566 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของ ทล. จำนวน 1,197 ครั้ง ทำใ…

READ MORE