Games News

“สส.ก้าวไกล” เตรียมยื่นรัฐสภาทบทวนมติ ปลดล็อกเสนอนายกฯ ซ้ำได้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ในช่วงหนึ่งของการประชุม สส.พรรคก้าวไกล ได้หารือถึงแนวทางของพรรคต่อกรณีที่ที่ประชุมรัฐสภามีมติเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ตีความข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี อยู่ภายใต้การกำกับของข้อบังคับฯ ข้อ 41…

READ MORE