Sports News

“เศรษฐา” ย้ำไม่คิดปรับครม.พรรคร่วมรัฐบาลยังทำงานกันดี

วันที่ 21 ม.ค. 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการปรับ ครม.นั้น ว่า ยังทำงานกันดีอยู่กับพรรคร่วมและรัฐมนตรีทุกคน ซึ่งรัฐมนตรีทุกคนพยายามทำงานกันหนักมาก โดยทุกคนมีการประเมินผลการทำงานกันตลอดเวลา รวมทั้งมีการติชม ม…

READ MORE