Games News

เปิดพื้นที่ "แบงก์ปลอม" ระบาดหนัก พร้อมจุดสังเกตง่ายที่สุด

ธนบัตรเป็นเงินตราที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย จึงต้องเป็นสิ่งพิมพ์ที่ยากต่อการปลอมแปลง ธนบัตรจึงมีลักษณะพิเศษที่ยากต่อการปลอมแปลง แต่ต้องง่ายต่อการสังเกตและตรวจสอบ แต่ยังไม่วายมีมิจฉาชีพพยายามปลอมแปลง ดัดแปลง ธนบัตรปลอมออกมาหลอกลวงประชาชน ยิ่งนับวันยิ่งแนบเนียนมากขึ้น ซ้ำย…

READ MORE