Sports News

“สุวรรณภูมิ” คาดโทษโรงแรม! หากผู้โดยสารรอเกิน 15 นาที ถูกตัดสิทธิทันที

เมื่อวันที่ 20 เม.ยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) พล.อ.ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงประจำท่าอากาศยาน (EOC) เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ส่งผลให้…

READ MORE