Games News

Di sản lịch sử bóng đá nhà thờ Đức Bà

Bóng bầu dục đại học có thể chỉ là một môn thể thao phổ biến hơn để xem trên truyền hình sau đó là đối thủ anh em của nó NFL Football. Và nó cũng tự hào về một lịch sử quan trọng, nhưng trong số tất cả các đội đại học đã làm nên lịch sử đó, có một đội có lịch sử vượt lên trên tất cả những đội khác. Trường Cao đẳng đó là Đại học Notre Dame, và đội bóng đá của nó có một phả hệ rất lịch sử, và tên của nó là Fighting Ailen.

Lịch sử của đội bóng Fighting Ireland bắt đầu từ năm 1887, khi đội có trận đấu đầu tiên và cũng sẽ phải chịu thất bại đầu tiên trước Bang Michigan. Đội đã gi…

READ MORE