Yêu cầu Netflix dừng phát hành game không phép tại Việt Nam

Qua rà soát, kiểm tra các dịch vụ trên mạng, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH-TTĐT), Bộ Thông tin và Truyền thông, đã phát hiện Công ty Netflix đang trò chơi điện tử trên mạng không phép tại Việt Nam.From: web game casino

Những trò chơi này được phát hành thông qua ứng dụng Netflix cung cấp cho người dùng Việt Nam. Bên cạnh đó, Netflix cũng cung cấp nhiều trò chơi điện tử trên App Store và Google Play Store Việt Nam khi chưa được cấp phép hoạt động.

Hành vi trên vi phạm quy định tại Điều 31 Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.From: web game casino

Vì vậy, Cục PTTH-TTĐT yêu cầu Công ty Netflix dừng việc quảng cáo, phát hành trò chơi điện tử trên ứng dụng Netflix và trên App Store cũng như Google Play Store Việt Nam trước ngày 25/4. Cục đề nghị Netflix nghiêm túc tuân thủ quy định của pháp luật khi cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Trong trường hợp Công ty Netflix không thực hiện các yêu cầu nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam.